Bộ tiếp hợp chuyển từ USB-C sang Apple Pencil – MQLU3ZP/A – Chính hãng

350,000

Thông số kỹ thuật Bộ tiếp hợp chuyển từ USB-C sang Apple Pencil – MQLU3ZP/A – Chính hãng