Pin iPhone 5 Chính Hãng PISEN (Dung lượng chuẩn IP5:1440mAh)

149,000

Thông số kỹ thuật Pin iPhone 5 Chính Hãng PISEN (Dung lượng chuẩn IP5:1440mAh)